One thought on “Det er simpelthen så pinligt at tage det sidste stykke kage …

  1. Dejligt, der er nogle, som tør tage det sidste stykke dage. Det er faktisk ret godt og det hjælper den, som serverer kagen, får så kan fadet blive vasket af og brugt til en ny dage dagen efter win-win for alle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *